Internships

Testimonials (in Serbian)

Prolećna praksa 2022.

Andrija Petrović, Fakultet tehničkih nauka, Čačak, 4. godina.

Praksu sam doživeo kao veoma korisno i zanimljivo iskustvo. Za tri meseca sam puno naučio o tome kako najbolje pristupiti rešavanju problema u realnim okolnostima i stekao sam iskustvo rada na nekim novim tehnologijama. Posebno mi se dopala izuzetna posvećenost mentora i njihova želja da nas zaista nauče svemu onom sa čime se nismo susretali na fakultetu.

Đorđe Milinović, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 4. godina.

Projekat na kojem sam radio je bio zanimljiv i tokom prakse sam naučio dosta. Najviše mi je značilo to što sam video kako izgleda raditi na realnom projektu u timu od nekoliko ljudi i kako funkcioniše organizacija od starta do završetka projekta.

Letnja praksa 2022.

Ljubica Plazinić, Fakultet tehničkih nauka, Čačak, 4. godina.

Zadovoljstvo mi je da preporučim RBT praksu svim kolegama koji su spremni da kod sebe testiraju sve veštine koje jedan IT profesionalac treba da poseduje. Kvalitet našeg projekta i individualni rast svakog člana tima znatno su poboljšani znanjem i ažurnošću svih zaposlenih, posebno mentora. Kroz usklađeni način rada celokupnog tima naučili smo da primenjujemo najbolje prakse koje su trenutno dostupne. Jedan ovakav rad, sačinjen od više realnih iskustava je idealan za profesionalno sazrevanje. Drago mi je što sam imala prilike da radim i da se sprijateljim sa takvim profesionalcima.

Vahid Uglić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Pazar, 3.godina.

Tokom prakse u RBT-u stekao sam mnogo znanja koja zasigurno ne bih mogao da naučim samostalno tom brzinom. Pored tehnologija koje smo koristili na projektu naučio sam dosta o tome kako funkcionise rad u timu. Upoznao sam divne ljude i dobio sam dosta korisnih saveta kako od mentora tako i od starijih kolega/mentora. Topla preporuka svakom ko je zainteresovan za ovu praksu da aplicira.

Bojana Bogićević, Fakultet tehničkih nauka, Čačak, 4. godina.

Praksa je realizovana tako da se praktikantima na najbolji mogući način približi način rada na profesionalnom projektu. Pohvalila bih zaposlene u kompaniji i njihovom angažovanju, ali pre svega mentorski tim koji je bio dostupan za sva pitanja i nedoumice koje smo imali u toku prakse. Pored stečenog znanja u različitim tehnologijama, koje u velikoj meri prevazilazi znanje koje se stiče tokom studija, mislim da je jako važno napomenuti da sam kroz praksu imala priliku da se upoznam sa načinom rada u timu, što je od velikog značaja za jednog programera.

Bogdan Milojević, Fakultet tehničkih nauka, Čačak, 4. godina.

U toku prakse stekao sam vredna iskustva na radu na projektu počevši od same organizacije rada u timu do implementacije kompletnog softverskog rešenja od nule. Svideo mi se pristup mentora koji su nesebično delili svoje znanje. Stečena znanja i iskustva će biti od velikog značaja u daljem razvoju moje karijere.

Uroš Milačić, Fakultet tehničkih nauka, Čačak, 3. godina.

Tokom prakse mi se svidela radna atmosfera i simulacija rada na realnom projektu. Ova praksa mi je dosta pomogla da naučim vise o samim tehnologijama i da primenim svoje novostečeno znanje na konkretnom projektu. Lepo iskustvo i sve preporuke za RBT praksu.

Jesenja praksa 2021.

Remote, Septembar-decembar 2021.

Mara Bolić, studentkinja master studija na Elektrotehničkom fakultetu (Softversko inženjerstvo).

Meni se veoma svideo koncept zajedničkog rada svih praktikanata na jednom projektu i korišćenje Scrum metodologije. Takođe, naučili smo neke dobre prakse u projektima koje su drugačije i realnije od onoga kako su nas učili na fakultetu. Možda i najbitniji deo jesu kontakti koje smo stvorili kako među praktikantima i među zaposlenima/mentorima. Zaista je bilo uživanje raditi i družiti se sa svima.

Mladen Maksimović, student 3. godine Visoke škole elektrotehnike i računarstva (Računarska tehnika).

Najprije ono zbog čega bih preporučio RBT praksu mlađim kolegama jeste dinamika same prakse koja omogućava fleksibilnost, u smislu da je moguće uskladiti obaveze na fakultetu sa obavezama koje donosi praksa. Kao najveću prednost prakse bih izdvojio rad u timu sa kolegama iz raznih krajeva Srbije, zahvaljujući čemu sam stekao iskustvo u vidu timskog rada jer smatram da je za budućeg programera to jako bitno.

Letnja praksa 2021.

Beograd, jul-avgust 2021.

Ilija Nešković, student 4. godine Fakulteta tehničkih nauka (Informacione tehnologije)

Način realizacije prakse je bio idealan s obzirom na to da smo za tri nedelje uspeli da obradimo tehnologije vezane za backend, frontend i mobile i da napravimo funkcionalnu aplikaciju.

Danijel Jović, student master studija Visoke škole elektrotehnike i računarstva (Računarsko inženjerstvo)

Iskustvo koje sam stekao u RBT-u tokom prakse mi je veoma pomoglo oko pronalaska sebe u IT svetu, otvorilo mi je razne opcije u daljem toku svog učenja i usavršavanja.

Praksa 2019-2020.

Čačak, oktobar 2019-mart 2020.

Marko Knežević, student 3. godine Fakulteta tehničkih nauka (Informacione tehnologije).

Meni najznačajnija stavka koju bih izdvojio sa prakse predstavlja sama arhitektura projekta i način kreiranja projekat od početka.
Takođe, tokom prakse mi se posebno svideo način rada, pošto je simulirao rad na realnom projektu. Ova stavka mi je posebno važna zbog toga što pre prakse nisam imao takvo iskustvo.

Slavko Džulović, student 3. godine Fakulteta tehničkih nauka (Informacione tehnologije).

Značilo mi je usmereno učenje u oblasti koja mi je najznačajnija, sa konkretnim primerima i "best practice" savetima.
Preporuka za praksu zbog sticanja širine u znanju kao i konkretnih znanja, posvećenosti mentora, upoznavanja načina rada na profesionalnim projektima u gotovo realnim uslovima, kao i sa tokom rada koji se ne razlikuje mnogo od onog koji je zaista u primeni u firmi.

Letnja praksa 2019.

Beograd, jul-avgust 2019.

Aleksa Petrović, student 3. godine Elektrotehničkog fakulteta (Elektrotehnika i računarstvo).

Prijatno sam bio iznenađen prijatnošću i profesionalnošću svih zaposlenih. Dostupnost svih zaposlenih je činila celu praksu vrlo efikasnom.
Mentori svakog segmenta su bili vrlo posvećeni i na raspolaganju u svakom momentu za dodatna pitanja, što je u mnogome pozitivno uticalo na rad.

Aleksa Rajković, student 3. godine Elektrotehničkog fakulteta (Računarska tehnika i informatika).

Svideo mi se koncept samog projekta, tj. rad na više aspekata programerske struke koje se integrišu u jednu funkcionalnu celinu (backend, frontend i android).
Jedna od najboljih stvari bila je nesebična i ažurna pomoć od strane mentorskog tima ali i ostalih zaposlenih. Svi su bili nasmejani, savetodavno nastrojeni i otvoreni za stručne ali i neformalne razgovore.
Praksu bih preporučio kolegama sa svog fakulteta primarno zbog sticanja nekih novih veština, industrijskih praksi i načela, ali isto tako i zbog oprobavanja sebe u timski orijentisanom radu.