Prijavi se za RBT program plaćene prakse

Proleće 2022.

Praksa će se realizovati tokom predstojećih nekoliko meseci, u paraleli sa prolećnim semestrom. Osmišljena je kao vođeno učenje i podrazumeva rad na realnim projektima, uz podršku RBT mentora i uz obezbeđenu opremu za rad (MacBook, monitor, miš, tastatura, slušalice). Ideja je da praktikanti organizuju svoje učenje uporedo sa svojim akademskim obavezama.

Rad praktikanata se realizuje onlajn, uz mogućnost dolaska u RBT kancelariju, a u dogovoru sa mentorom. Mesečni iznos stipendije za praktikante iznosi 24.000 dinara.

Ukoliko ste zainteresovani, potrebno je da na jobs@rbt.rs pošaljete svoj CV, uz navođenje sledećeg:

  • projekti i tehnologije koje ste radili u okviru ispita i fakultetskih obaveza,
  • dodatni projekti i tehnologije, na kojima ste učestvovali ili ste ih radili van fakulteta,
  • interesovanja, oblasti i tehnologije u kojima biste želeli da nastavite učenje.

U međuvremenu, ovde možete pročitati iskustva naših praktikanata sa ranijih programa RBT prakse, među kojima su i naše sadašnje kolege.

Konkurs je otvoren do petka, 25.03.2022.